Duyệt bởi
Thẻ: cai wordpress len hosting

Hướng dẫn cài đặt WordPress lên hosting

Hướng dẫn cài đặt WordPress lên hosting

Hiện nay WordPress đã nâng cấp lên version 4.8.2 mới nhất và hoạt động ổn định trên PHP version 7 hay từ 5.6 trở lên là những lưu ý cần thiết cho những bạn đang tìm hiểu WordPress.Để tại WordPress phiên bản mới nhất về bạn truy cập tại địa chỉ WordPress.org ,Sau đây web2whizzing sẽ hướng dẫn bạn cài WordPress lên hosting chi tiết nhất qua các bước sau. 1.Trỏ tên miền vào hosting Đỗi với mỗi hosting thì…

Đọc Thêm Đọc Thêm